Golfarille pilatesta, miksi ihmeessä? Osa 1.

Minulta on kysytty monesti eroa pilateksen ja joogaharjoittelun välillä. Joogalajeja on useita kymmeniä erilaisia, joten yksiselitteistä vastausta en lyhyesti pysty antamaan. Lajien lisäksi opettajien opetustyylit vaikuttavat opetettavaan joogaan. Itsekin sekoitan sujuvasti pilates-oppeja omaan Golfjoogaopetukseeni siltä osin, kun se tuntuu palvelevan tarkoitusta. Ja monia muita eri koulutuksissa saamiani oppeja.

Haluan kuitenkin avata pilateksen hyötyjä (huom! pilates-suuntia ja opetustapojakin on erilaisia, kuten myös niiden opettajia) golfareille. Pilateksen isä, Joseph Pilates, harrasti aikanaan myös joogaa (voimistelun, voimailun, kamppailulajien yms. lisäksi), joten tietynlaista sukulaisuutta lajeista löytyy tämänkin vuoksi. Pilates on silti ihan oma lajinsa.

Kirjoitin aiheesta Pilates-koulutuksen lopputyön (Pilates osana golfarin harjoittelua) ja koska perusteluita on useita, referoin n. 20 sivuisen lopputyön perusteet teille muutamissa eri kirjoituksissa.

Miksi siis golfarin kannattaisi harjoittaa Golfarin pilatesta, osa 1. Perusteet

Pilates sopii erinomaisesti golfareille golfia tukevaksi harjoittelumuodoksi, sillä kehon asentojen ymmärtäminen ja liikkeen hallinta, lihasten oikea-aikainen aktivointi ja kehonhallinta parantavat golfarin fyysisiä ominaisuuksia. Lisäksi parempi kehon- ja liikkeenhallinta takaa turvallisen harjoittelun ja golfin pelaamisen sekä mahdollistaa suorituskyvyn nostamisen tai ylläpitämisen ikääntymisen seurauksena. Näihin kaikkiin perustuu pilateksen harjoittelu.

Pilateksen periaatteet (hallinta, keskittyminen, keskustan käyttö, hengitys, täsmällisyys ja virtaava liike) ja ajatus neljästä kehon keskustasta liikkeen lähteenä (core, niska-pää-katse, lapa-hartiatuki ja lonkka-lantio) sopivat erinomaisesti myös golfin ja golfharjoittelun periaatteiksi ja ohjenuoriksi. 

Golfsvingin tulee olla virtaava liike, jossa sen 4 eri vaihetta (backswing, downswing, impact, follow through) ei varsinaisesti erotu toisistaan eikä vaiheiden välillä tule varsinaisia katkoksia (suunnanvaihdos toki backswingistä downsvingiin), muuten rentous, nopeus ja voimantuotto kärsivät. Svingiä ja puttia voidaankin tarkastella myös liikesarjoina ja mitä ne vaativat keholta.

Golfsvingi ja putti ovat hyvin täsmällisyyttä vaativia liikesarjoja. Pienikin heilahdus, katseen karkaaminen ennen osumaa tai keskittymisen herpaantuminen vaikuttavat lyöntiin negatiivisesti. Pilateksessakin liikkeitä harjoitellaan täsmällisesti ja tunnit pyritään pitämään virtaavina niin liikkeiden kuin liikesarjojenkin suhteen. Tämä haastaa keskittymisen ja opettaa niin mielen kuin kehonkin hallintaa

Puttauksessa kehon asento tulee säilyttää optimaalisena staattisesti ja lyönnin heilautusliike tuotetaan rintarangan ja hartiarenkaan liikkeenä niin, että kädet, jotka pitelevät mailaa liikkuvat em. liikkeen seurauksena. Tällä tavoin saavutetaan vakaa, hallittu ja toistettava putti. Puttaaminen on myös hitaampaa kuin svingaus, joten se vaatii hyvää coren tukea ja asennon säilyttämistä keskittymiskyvyn lisäksi. 

Golfsvingi ja väylälyönnit vaativat keholta kykyä säilyttää ja hallita selkärangan asento läpi lyönnin ja niveliltä hyvää liikkuvuutta läpi niiden liikeratojen. Keholta vaaditaan kykyä eriyttää liikettä ala- ja ylävartalon välillä sekä painonsiirtokykyä lyönnin eri vaiheissa yhdessä kehon kiertojen kanssa. Lisäksi tarvitaan rentoutta, jotta voiman tuottaminen nopeasti on mahdollista ja lihasten kykyä aktivoitua oikeassa järjestyksessä, jotta lyöntiin saadaan tuotettua voimaa maasta ja johdettua se kineettisten ketjujen kautta mailaan ja mailanpäähän.  

Golf on myös kehoa ajatellen yksipuolinen toistolaji eli se kuormittaa kehoa toistuvasti ja samalla tavalla mutta vain toispuoleisesti. Tästä syystä kehon molemminpuolinen harjoittaminen on avainasemassa kehon kunnossa pysymisessä ja epätasapainotilojen ennaltaehkäisyssä. 

Juuri näitä asioita harjoitetaan Golfarin Pilates-kursseilla. Syvien lihasten ja keskivartalotuen aktivaatiota, liikkuvuutta, kehon asentojen hallinnan tunnistamista ja hallintaa, keskittymistä ja virtaavaa liikettä. Ja kuten Golfjoogan muillakin kursseilla, kaikki mitä tunneilla harjoittelemme liittyy tavalla tai toisella golfarin tarpeisiin.

Golfpilates on astetta lempeämpi (mutta varmasti tehokas) harjoitusmuoto ja siksi se sopiikin kaikille golfareille. 

Susanne

Lue myös:

Golfarin alaselän kivut voivat olla moninaiset

Onnistuneen svingin salaisuus on syvällä sisällä, coressa

Golfarin tehosvingi ja selkävaivat

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.